Jak to probíhá?

Zhotovení vizualizace interiéru spočívá ve vytvoření 3D modelu interiéru. Budeme od Vás potřebovat dokumentaci objektu, ze které je patrna podoba interiéru a další informace o jeho budoucím vzhledu.

Jsou možné dvě varianty vytvoření této vizualizace. V prvním případě stačí elektronicky zaslat potřebné podklady a na jejich základě lze 3D model vytvořit. U druhé varianty nabízíme osobní přístup při návrhu interiéru a vycházíme tak z osobní návštěvy místa, kterého se celý projekt týká. V tomto případě má spolupráce na návrhu interiéru obvykle dvě části.

V první části se na základě schůzky snažíme poznat vaše přání a potřeby, které následně můžeme přenést do samotné vizualizace. Ve druhé fázi dochází k vypracování 3D návrhu a k jeho posouzení a konzultaci se zákazníkem. Postupně pak tento návrh interiéru spolu s Vámi upravujeme, ladíme a jsou do něj zapracovány detaily a návrhy na změny dle požadavků zákazníka.

Po vytvoření vizualizace a ukončení zakázky má klient absolutní svobodu ve zvolení vhodného dodavatele interiéru. Můžeme však nabídnout i realizaci námi vytvořených vizualizací a potřebný dohled nad jejím provedením. V tomto případě preferujeme postup, při kterém nám klient dovolí pracovat s našim týmem řemeslníků, který máme ověřený.

Podklady potřebné pro vyhotovení vizualizace

- u interiéru – je třeba dodat půdorys místnosti s celkovými rozměry všech stěn, včetně jejích výšky, a s označením pozice výklenků, dveří a oken od rohu místnosti, včetně výšky parapetu nad podlahou, radiátorů a podobně. Jedná-li se o podkrovní místnost, také řez s rozměry zkosení nebo jeho sklonem

- u jednotlivých nábytkových prvků – nákres prvku včetně rozměrů a použitých materiálů

- můžete však dodat jen fotografii, skici, nákresy včetně materiálového řešení interiéru/exteriéru

 
NWT_AFTERVizualizace kancelář